Skola - Arbete - Bostad

M = MigrationsSlussen mellan hemländer
       och hemorter och CSR-förmedlingar


Service;
SFI/Språkinlärning:
Yrkesanpassad SFI-språkmetodik för hållbar
inlärning av svenska språket inkl.
vidareutbildning av SFI-lärare.

Rekrytering:
Förmedling av nyanlända till anställningar             med rätt lön och arbetsvillkor baserad på språkcertifieringen ovan.

Boendeförmedling/-omsorg:
Utveckling av rätt boende/-omsorg baserad på språkcertifiering enligt ovan.

Mental integrationsbalans:
Rådgivning för att förebygga med vetenskaplig förankring integrationsstress baserad på språkcertifiering enligt ovan.
Nyheter:

Migrationsslussen hjälper med bostad.
Läs mer här>>>MigrationsSlussen
skapar hållbar migrationsutveckling
och sociala metodiklösningar

Språk

Migrationsslussen erbjuder en språkutbildningsmetodik för migranter och utlands- rekryterad personal inom omsorgsområden.
Att lära språk är inte en fråga om teknik. Viktigast är hörförståelse och uttal följt av läs- och skrivkunnande.

Alla som har varit på språkresa i utlandet vet, att genom att lyssna och prata får vi ett bättre språk, uttal och bättre ordförråd.
Migrationsslussen skapar möjlighet och verkar för ökad integrering av migranter i samhället.

Genom en grund- och kompetensanpassad språk-utbildning, ges migranter bästa möjliga förutsättningar till arbete.
Migranterna är på en språkresa. På väg in i ett nytt jobb och ett nytt liv i Sverige.

Vi tror inte migranter ska sättas i förvaring, utan utbildas och ges förutsättningar att komma ut i yrkeslivet.


Rekrytering

I Sverige är vårdapparaten belastad på grund av under-bemanning samtidigt som färdigutbildad vårdpersonal, inom EU, saknar anställning eller är beredda att byta arbetsplats.

Vi kan, i en rekryteringsprocess, ta fram personal baserad på den kompetens som efterfrågas. Detta är en verklighet som delas av många i olika branscher. Migrationsslussen och våra samarbetspartners kan erbjuda bransch-anpassade språkprogram, skräddarsydda till varierande och formella krav.

Vi förbinder arbetssökande vårdpersonal, inom främst EU länderna, med vårdinstitutioner i Sverige, där arbetsplatser finns för kvalificerad personal.

Vår Vision

Erbjuda grund-/kompetensanpassad språkutbildning, som ger migranter och rekryterad vårdpersonal bästa möjliga förutsättningar till arbete.

Ingen ska behöva förlora ett arbets-erbjudande på grund av språket.
Språkundervisningen: Omdömen

Genenerelt gäller att studerandes klassrumsundervisning uppgår till cirka 200 timmar, något mindre för dom som hade europeiska språk som bakgrund, och något mer för dom med andra språk. Dock är skillnaderna inte stora,

I dom fall där den totala kurstiden verkar längre beror detta på att några har haft fulltidsarbete och därför varit begränsade tidsmässigt. Sen tilkommer avbrott för semestrar, resor och liknande.

Det viktigaste är den effektiva studietiden, samt att alla startade från absolut noll.

Uttalande från Christina Holmström,
Bitr. rektor Komvux
Strömstads kommun:


"Metodiken går direkt på ”pudelns kärna”. Den fokuserar på ”Höra-Lyssna, Tala-Skriva” det verkliga språket och inte det språk som står att läsa i läroböcker.
Helfrasinlärning är en framgångsfaktor för att snabbt visa resultat. Erfarenheten visar att individen uppnår mycket goda språkkunskaper i svenska med avkortad utbildningstid"