Skola - Arbete - Bostad

Resursförstärkande  serviceomraden med  alla som vinnare...
...för att öka möjligheterna till jobb anpassat efter migrantens utbildningsnivå erbjuder MigrationsSlussen hållbar språkundervisning/-garanti baserad på SFI-metoden med fokus på arbets- och yrkeslivet. Utbildningen startar på nybörjarnivå, för att sedan kunna kompletteras.

...SFI baserad på hör- och uttalsträning för självstudier, distansundervisning av grupp eller som medverkande lärarunderstöd språkträning.

Språkutbildningar baserade på SFI´s metod med fokus på i första hand tal och hörförståelse och senare läs- och skriv- förståelse.

SFI´s metod kompletteras med MigrationsSlussens språkmetodik.

Förmedling av språkutbildad arbetskraft.
Främst inom vård och omsorg men även byggnation/fastighetsomvårdnad och transport.

Vi utbildar de tilltänkta lärarna i pedagogiken
som vår metod baseras på.

Kompletterande  serviceomraden...


Förmedling av boende med omsorgsutveckling. Tillsammans med kommuner och landsting och samarbete med fastighetsbolag hittar vi en hållbar lösning för den personal som förmedlats.

Flex4Flex1Flex3Flex2Flex5Flex6Flex7Flex9
                                                                                Bildkälla: Flexator AB

Bilderna visar modulbostäder, som vi  kan erbjuda nyanlända genom vår rekryteringsverksamhet.