Skola - Arbete - Bostad


Historia och bakgrund
MigrationsSlussen har sin bakgrund, att under 30 år vuxit fram som nytänkare inom metodik- och näringslivsutveckling. Detta baseras på språk- och yrkesutveckling för snabbare integration. Detta leder till ökad attraktion som anställda eller näringslivs-utvecklare med rätt lön och arbetsvillkor, vilket ger rätt förutsättningar för socialt boende och omsorgsutveckling.

Som exempel förkortas avsevärt inlärningstiden för SFI-elever med kostnadsbesparingar genom MigrationsSlussens yrkesutvecklande språk-/grundmetodik. Det motiverar till full elevnärvaro och godkännande i nationella språkproven.

MigrationsSlussen har sina diplomatiska och näringslivsmässiga rötter ifrån bl a Sydost-Asien, detta att ha sysselsätta 5.000 fattiga kvinnor i Filippinerna/Manilla, där tvåspråkighet med engelska som andra språk som en förutsättning för exportframgångar och svensk näringslivsutveckling i landet. Idag ett land som skapar globalt nya och mobilt yrkesverksamma pooler. Nu uppe i 10 miljoner medborgare som årligen sänder tillbaka 25 miljarder US Dollar under stark expansion med alla som vinnare.

MigrationsSlussen har arbetat med Sahlgrenska Universitets-sjukhuset i framgångsrik export av svenskt sjukvårds- och behandlingskunnande, samt uppmärksammats i anslutande CSR-insatser som goodwill för svensk sjukvård med näringslivs-utveckling.

MigrationsSlussen är en av förgrundsfigurerna i Sverige inom utveckling av underlättande och kostnadseffektiva digitala analysverktyg, som skapar hälsomässigt bättre arbetsmiljöer och förebygger psykisk ohälsa.

MigrationsSlussen har samarbetsrötter med nordiska televerken, offentliga och näringslivskopplade IT-nätverk och organisationer, bl a Business Sweden med diplomatiska förgreningar och Volvo.
Vi introducerade möjligheten till intelligentare IT-användning och kommunikationslösningar med stödverktyg. Detta med språket som grund för global spridning. MigrationsSlussen har även deltagit som rådsmedlem i EU-remitterande råd med europeiska IT-ledningar för utveckling av metodiklösningar i dagens EU-informationssamhällen.
Vilka är vi?
Håkan Ström:
Ansvarig för understöd av språkutveckling med boendeförmedling för snabbare rekrytering, utveckling av olika former av social boendeomsorg och CSR-samordning av avsättningar för utveckling av sociala migrationsinsatser genom fondutveckling. Bakgrund som förvaltningssocionom, f d socialkamrer/-sekreterare i migrations-utvecklande näringslivsmiljö, näringslivsutvecklare i offentliga partnerskap och via diplomatiska nätverk.
Email: hakan.strom@migrationsslussen.se

Karl Hofsö:
Prefekt för språkutbildningen. Uppfinnare och utvecklare av grundmetodiken för MigrationsSlussen. Jobbar som lärare av språkutbildningar idag. Bakgrund som civilekonom, språk- och näringslivsutvecklare, tillika SFI-lärare på gymnasienivå, och baserat på offentliga partnerskap, inkl. via diplomatiska nätverkanden i och via Sverige.
Email: kshofso@gmail.com

Eric Remöe:
WEB utvecklare, designer och medutvecklare av grundmetoden med Karl Hofsö sen starten år 2000. Programutvecklare av applikationer, språklärare.
Utbildad industridesigner HDK/Göteborg med bakgrund inom utveckling av miljöteknik, Projektsamarbete med  Svenska Kustbevakningen och USCG (Coast Guard) i Washington dc, Projektledning, teknisk dokumentation, bla. 20 år inom patent/mönsterskydd och senare digital grafik.
Samarbetar med UMK Kopernicus University/Torun-Poland för utveckling av smartphone Apps. Ansvarlig för MigrationsSlussens digitala IT-teknik.
Email: post@sotospeak.pl